Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus

gallery/logo final
gallery/omakuva + koirat

 

                     

                   Eläinavusteinen valmennus

 

FeraPia tarjoaa myös ratkaisukeskeistä eläinavusteista valmennusta yksilöllisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. Tuen tarve voi syntyä, mikäli henkilö kokee esimerkiksi uupuneisuutta, yksinäisyyttä, sosiaalisten tilanteiden jännittämistä tai kaipaavat muutoin valmentajan tukea kuormittavaksi kokemaansa tilanteeseen. Mikäli koet, että eläinavusteisesta valmentajasta voisi olla sinulle tai läheisellesi apua, niin ota rohkeasti yhteyttä. Pohditaan yhdessä, millainen kokonaisuus voisi palvella juuri teidän tarvettanne parhaiten.­

       

                      Eläinavusteinen tukihenkilötyö

 

Eläinavusteisen valmennuksen lisäksi FeraPia tarjoaa myös eläinavusteista tukihenkilötyötä. Eläinavusteinen tukihenkilö tarjoaa matalan kynnyksen tukea arkisiin tilanteisiin ja askareisiin, joissa itsenäinen selviytyminen koetaan haasteelliseksi. Tukihenkilön tarjoama tuki sopii sekä lapsille, että aikuisille ja se toteutetaan asiakkaalle parhaiten sopivimmassa paikassa. ­

 

     Eläinavusteisessa työssä hyödynnetään henkilökohtaisen valmennuksen ja tuen apuna eläimen sosiaalisuutta ja taitoa kohdata jokainen ihminen ilman arvostelua. Eläimen läsnäolo kohtaamisissa  rauhoittaa ja luo turvallisuuden tunnetta, joka luontaisesti helpottaa vuorvaikutuksen syntymistä. FeraPian eläinavusteisessa valmennuksessa lähestymistapa on aina ratkaisukeskeinen, asiakaslähtöinen ja yksilöllisiä voimavaroja korostava.

Tilanteissa, joissa ihmisellä on haastetta jaksamisen tai vuorovaikutuksen kanssa voi eläin olla pehmentämässä tilannetta ja sitä kautta nopeuttamassa luottamuksen syntymistä ihmisten välille. Usein eläimen läsnä ollessa vaikeistakin asioista keskustelu on huomattavasti helpompaa. Eläimen kanssa työskennellessä ihmisten keskittymiskyky harjaantuu ja rentoutuminen sekä rauhoittuminen helpottuu erilaisissa tilanteissa.

Eläimen ja luonnon vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkitusti hyvin merkittävä. Tästä syystä FeraPian eläinavusteinen valmennus toteutetaan pääosin luontokeskeisesti. Toiminnan tavoitteet keskittyvät täysin ihmisen itselleen asettamiin tavoitteisiin. Toisinaan tavoitteiden asetannassa voi olla mukana myös henkilön läheinen tai tukihenkilö.

 

Hinnasto:

  • Tutustumistapaaminen, 45€/ 30-60min
  • Eläinavusteisen valmentajan yksilötapaaminen, 90€/h
  • Eläinavusteinen tukihenkilötapaaminen, 85€/h